آگهی استخدام کارگر جوان در کارخانه موادغذایی

استخدام کارگر جوان در کارخانه موادغذایی

1397-09-29

استخدام کارگر جوان در کارخانه موادغذایی

استخدام کارگر جوان در کارخانه موادغذایی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی