آگهی استخدام چند نگهبان بازنشسته آقا و فعال برای مجتمع های تجاری و مسکونی

استخدام چند نگهبان بازنشسته آقا و فعال برای مجتمع های تجاری و مسکونی

1397-09-29

استخدام چند نگهبان بازنشسته آقا و فعال برای مجتمع های تجاری و مسکونی

استخدام چند نگهبان بازنشسته آقا و فعال برای مجتمع های تجاری و مسکونی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی