آگهی استخدام چند نفر آقا برای نگهبانی مجتمع تجاری

استخدام چند نفر آقا برای نگهبانی مجتمع تجاری

1397-09-29

استخدام چند نفر آقا برای نگهبانی مجتمع تجاری با مزایا

استخدام چند نفر آقا برای نگهبانی مجتمع تجاری با مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی