آگهی استخدام تعدادی کارگر خانم در کارگاه برای بسته بندی عروسک

استخدام تعدادی کارگر خانم در کارگاه برای بسته بندی عروسک

1397-09-29

استخدام تعدادی کارگر خانم در کارگاه برای بسته بندی عروسک تمام وقت

استخدام تعدادی کارگر خانم در کارگاه برای بسته بندی عروسک تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی