آگهی استخدام کارگر آشپزخانه

استخدام کارگر آشپزخانه

1397-07-26

استخدام کارگر آشپزخانه محدوده پنک حقوق 1/300 م

استخدام کارگر آشپزخانه محدوده پنک حقوق 1/300 م

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی