آگهی استخدام مستخدم مجرب خانم یا آقا برای هتل

استخدام مستخدم مجرب خانم یا آقا برای هتل

1397-09-29

استخدام مستخدم مجرب خانم یا آقا برای هتل حقوق وزارت کار

استخدام مستخدم مجرب خانم یا آقا برای هتل حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی