آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-10-02

استخدام یک پیک موتوری جهت کار در عینک سازی با درآمدی خوب بصورت دو شیفت

استخدام یک پیک موتوری جهت کار در عینک سازی با درآمدی خوب بصورت دو شیفت

شیراز سینما سعدی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی