آگهی استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی

1397-10-02

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی .مسلط به : اصلاح و ابرو/ سشوار/رنگ/اپیلاسیون

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی .مسلط به : اصلاح و ابرو/ سشوار/رنگ/اپیلاسیون

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی