آگهی استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل

استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل

1397-10-02

استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل ۵ ساعت در روز

استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل ۵ ساعت در روز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی