آگهی استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

1397-10-02

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی در محدوده گلسار. به صورت تمام وقت

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی در محدوده گلسار. به صورت تمام وقت

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی