آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مجهز

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مجهز

1397-10-02

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مجهز.به صورت اجاره ای. اتاق ماهی 500 تومان. صندلی 300 تومان

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مجهز.به صورت اجاره ای. اتاق ماهی 500 تومان. صندلی 300 تومان

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی