آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی

1397-10-01

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی به صورت اجاره ای. افراد با مشتری تماس بگیرند.

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن زیبایی به صورت اجاره ای. افراد با مشتری تماس بگیرند.

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی