آگهی استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر برای امور ساده یا فنی

استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر برای امور ساده یا فنی

1397-10-01

استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر برای امور ساده یا فنی در ترکیه با درآمد عالی

استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر برای امور ساده یا فنی در ترکیه با درآمد عالی

مشهد امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی