آگهی استخدام خدمتکارخانم مودب و خوش برخورد برای امور منزل و نگهداری سالمند

استخدام خدمتکارخانم مودب و خوش برخورد برای امور منزل و نگهداری سالمند

1397-10-01

استخدام خدمتکارخانم مودب و خوش برخورد برای امور منزل و نگهداری سالمند

استخدام خدمتکارخانم مودب و خوش برخورد برای امور منزل و نگهداری سالمند

مشهد فلکه برق

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی