آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-01

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی یا اجاره

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی یا اجاره

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی