آگهی استخدام دستیار براشینگ کار در آرایشگاه

استخدام دستیار براشینگ کار در آرایشگاه

1397-10-01

استخدام دستیار براشینگ کار مبتدی در آرایشگاه با آموزش رایگان

استخدام دستیار براشینگ کار مبتدی در آرایشگاه با آموزش رایگان

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی