آگهی استخدام پدیکور کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام پدیکور کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-01

استخدام پدیکور کار حرفه ای در آرایشگاه.به صورت اجاره صندلی به شرایط عالی

استخدام پدیکور کار حرفه ای در آرایشگاه.به صورت اجاره صندلی به شرایط عالی

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی