آگهی استخدام آبدارچی آقا مرتب و خوش برخورد و غیرسیگاری در نمایشگاه اتومبیل

استخدام آبدارچی آقا مرتب و خوش برخورد و غیرسیگاری در نمایشگاه اتومبیل

1397-10-01

استخدام آبدارچی آقا مرتب و خوش برخورد و غیرسیگاری در نمایشگاه اتومبیل

استخدام آبدارچی آقا مرتب و خوش برخورد و غیرسیگاری در نمایشگاه اتومبیل

مشهد خیام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی