آگهی استخدام خدمتکار خانم برای امورمنزل و آشپزی

استخدام خدمتکار خانم برای امورمنزل و آشپزی

1397-10-01

استخدام خدمتکار خانم برای امورمنزل و آشپزی نیمه وقت

استخدام خدمتکار خانم برای امورمنزل و آشپزی نیمه وقت

مشهد آزاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی