آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1397-10-01

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق 2.5 م در محدوده تجریش

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق 2.5 م در محدوده تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی