آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-10-01

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 18 در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 18 در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی