آگهی استخدام مستخدم برای امور نظافتی و تمیزکاری منزل

استخدام مستخدم برای امور نظافتی و تمیزکاری منزل

1397-09-30

استخدام مستخدم برای امور نظافتی و تمیزکاری منزل با حقوق بالا

استخدام مستخدم برای امور نظافتی و تمیزکاری منزل با حقوق بالا

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی