آگهی استخدام چند کارگر فعال خانم برای امور کارواش اتوماتیک

استخدام چند کارگر فعال خانم برای امور کارواش اتوماتیک

1397-09-30

استخدام چند کارگر فعال خانم برای امور کارواش اتوماتیک با درآمد بالا

استخدام چند کارگر فعال خانم برای امور کارواش اتوماتیک با درآمد بالا

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی