آگهی استخدام کارگر ساده برای شرکت معتبر نظافتی

استخدام کارگر ساده برای شرکت معتبر نظافتی

1397-09-28

استخدام کارگر ساده برای شرکت معتبر نظافتی با حقوق و مزایا

استخدام کارگر ساده برای شرکت معتبر نظافتی با حقوق و مزایا

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی