آگهی استخدام فوری 3 نفر منشی خانم

استخدام فوری 3 نفر منشی خانم

1397-07-26

استخدام فوری 3 نفر منشی خانم با حقوق وزارت کار و بیمه

استخدام فوری 3 نفر منشی خانم با حقوق وزارت کار و بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی