آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-28

استخدام منشی خانم مجرد جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق ثابت و پاداش در محیطی اداری

استخدام منشی خانم مجرد جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق ثابت و پاداش در محیطی اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی