آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-28

استخدام کارمند اداری خانم تمام وقت در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری

استخدام کارمند اداری خانم تمام وقت در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی