آگهی استخدام راننده تک کمپرسی

استخدام راننده تک کمپرسی

1397-09-28

استخدام یک راننده تک کمپرسی پایه یک با کارت هوشمند برای همکاری با درآمد خوب

استخدام یک راننده تک کمپرسی پایه یک با کارت هوشمند برای همکاری با درآمد خوب

یاسوج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی