آگهی استخدام مواد کار مو در آرایشگاه

استخدام مواد کار مو در آرایشگاه

1397-09-28

استخدام مواد کار مو در آرایشگاه.حرفه ای و مسلط به کوپ و ابرو.سالن پرمشتری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام مواد کار مو در آرایشگاه.حرفه ای و مسلط به کوپ و ابرو.سالن پرمشتری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی