آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-09-28

استخدام تعدادی راننده خوش برخورد با اتومبیل تمیز و دوگانه برای کار در آژانس میلاد با زنگ خور بالا و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده خوش برخورد با اتومبیل تمیز و دوگانه برای کار در آژانس میلاد با زنگ خور بالا و درآمد خوب

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی