آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-09-28

استخدام آرایشگر با مشتری در سالن زیبایی. به صورت درصدی یا اجاره

استخدام آرایشگر با مشتری در سالن زیبایی. به صورت درصدی یا اجاره

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی