آگهی استخدام ناخن کار مجرب در آرایشگاه

استخدام ناخن کار مجرب در آرایشگاه

1397-09-28

استخدام ناخن کار مجرب و با مشتری در آرایشگاه.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام ناخن کار مجرب و با مشتری در آرایشگاه.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی