آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس

1397-09-28

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس با درآمد خوب و محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس با درآمد خوب و محیطی منظم

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی