آگهی استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه

استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه

1397-09-27

استخدام ناخن کار با مشتری ماهر در آرایشگاه. با درصد بالا

استخدام ناخن کار با مشتری ماهر در آرایشگاه. با درصد بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی