آگهی استخدام گریل کار حرفه ای جهت کار در رستوران

استخدام گریل کار حرفه ای جهت کار در رستوران

1397-07-26

استخدام گریل کار

استخدام گریل کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی