آگهی استخدام منشی در آموزشگاه زبان دهخدا

استخدام منشی در آموزشگاه زبان دهخدا

1397-09-27

استخدام منشی در آموزشگاه زبان دهخدا با حقوق پایه ۸۰۰/۰۰۰ تومان در محدوده جنت آباد

استخدام منشی در آموزشگاه زبان دهخدا با حقوق پایه ۸۰۰/۰۰۰ تومان در محدوده جنت آباد

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی