آگهی استخدام کارمند اداری در یک شرکت سرمایه گذاری

استخدام کارمند اداری در یک شرکت سرمایه گذاری

1397-09-27

استخدام کارمند اداری در یک شرکت سرمایه گذاری با ساعت کار ۹/۳۰ الی ۱۸/۳۰ در ونک

استخدام کارمند اداری در یک شرکت سرمایه گذاری با ساعت کار ۹/۳۰ الی ۱۸/۳۰ در ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی