آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی

1397-09-27

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی با ساعت کار ۹ الی ۱۸ و حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی با ساعت کار ۹ الی ۱۸ و حقوق ثابت

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی