آگهی استخدام منشی اداری در شرکتی معتبر

استخدام منشی اداری در شرکتی معتبر

1397-09-27

استخدام منشی اداری در شرکتی معتبر با ظاهر مرتب و آراسته و حقوق مکفی

استخدام منشی اداری در شرکتی معتبر با ظاهر مرتب و آراسته و حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی