آگهی استخدام مدیر فنی در شرکت آراد برندینگ

استخدام مدیر فنی در شرکت آراد برندینگ

1397-09-27

استخدام مدیر فنی خانم در شرکت آراد برندینگ.مسلط به نرم افزارهای اداری .لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام مدیر فنی خانم در شرکت آراد برندینگ.مسلط به نرم افزارهای اداری .لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

مشهد پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی