آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در مغازه چاپ و تبلیغات

استخدام گرافیست حرفه ای در مغازه چاپ و تبلیغات

1397-09-27

استخدام گرافیست حرفه ای در مغازه چاپ و تبلیغات.افراد با مشتری تماس بگیرند.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست حرفه ای در مغازه چاپ و تبلیغات.افراد با مشتری تماس بگیرند.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی