آگهی استخدام منشی در دفتر فروش

استخدام منشی در دفتر فروش

1397-09-27

استخدام منشی در دفتر فروش برای رسیگی به امور منشیگری همچنین جواب دهی تلفن و کار با کامپیوتر با حقوق 1/500

استخدام منشی در دفتر فروش برای رسیگی به امور منشیگری همچنین جواب دهی تلفن و کار با کامپیوتر با حقوق 1/500

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی