آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی فرید

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی فرید

1397-09-27

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی فرید واقع در 22 بهمن با درآمد خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی فرید واقع در 22 بهمن با درآمد خوب و محیطی دوستانه

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی