آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-09-27

استخدام تعدادی پیک موتوری متعهد جهت همکاری با درآمد خوب و زنگ خور عالی ( یک منشی ترجیحادارای سابقه کار درآژانس باحقوق500تومان درماه)

استخدام تعدادی پیک موتوری متعهد جهت همکاری با درآمد خوب و زنگ خور عالی ( یک منشی ترجیحادارای سابقه کار درآژانس باحقوق500تومان درماه)

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی