آگهی استخدام راننده با خودرو نیسان یا مزدا اتاق دار

استخدام راننده با خودرو نیسان یا مزدا اتاق دار

1397-09-27

استخدام یک راننده با خودرو نیسان یا مزدا اتاق دار در شرکت پخش مواد غذایی با درامدی رضایت بخش

استخدام یک راننده با خودرو نیسان یا مزدا اتاق دار در شرکت پخش مواد غذایی با درامدی رضایت بخش

شیراز شهرک گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی