آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-09-27

استخدام تعدادی راننده با ظاهری منظم و مرتب همراه با اتومبیل تمیز جهت تاکسی تلفنی با درآمد خوب (اکثرمسافران دکترومهندس واساتیددانشگاه وکارمندان استانداری)

استخدام تعدادی راننده با ظاهری منظم و مرتب همراه با اتومبیل تمیز جهت تاکسی تلفنی با درآمد خوب (اکثرمسافران دکترومهندس واساتیددانشگاه وکارمندان استانداری)

اصفهان مشتاق دوم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی