آگهی استخدام راننده خانم یا آقا با خودرو مدل بالا جهت آژانس

استخدام راننده خانم یا آقا با خودرو مدل بالا جهت آژانس

1397-09-27

استخدام تعدادی راننده خانم یا آقا با خودرو مدل بالا جهت آژانس و نصب آرم طرح ترافیک با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده خانم یا آقا با خودرو مدل بالا جهت آژانس و نصب آرم طرح ترافیک با درآمدی خوب

تهران شهر آرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی