آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-09-27

استخدام ناخن کار در آرایشگاه.افراد با سابقه کار بسیار بالا تماس بگیرند. سالن فول مشتری می باشد.

استخدام ناخن کار در آرایشگاه.افراد با سابقه کار بسیار بالا تماس بگیرند. سالن فول مشتری می باشد.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی