آگهی استخدام راننده تاکسی

استخدام راننده تاکسی

1397-09-27

استخدام یک راننده تاکسی آقا متاهل و متعهد جهت همکاری با درآمد خوب

استخدام یک راننده تاکسی آقا متاهل و متعهد جهت همکاری با درآمد خوب

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی