آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-09-27

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس با محیطی صمیمی و دوستانه (به رانندگان متعهد آرم طرح ترافیک تعلق می گیرد)

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس با محیطی صمیمی و دوستانه (به رانندگان متعهد آرم طرح ترافیک تعلق می گیرد)

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی